Gå til Rogalandteater.no

PUBLIKUMS­STATISTIKK ROGALAND TEATER 2020

HvorForestillingAnt forestillingerAnt publikum
Egen scene:Hjemkomsten353 355
Tønes589 513
Status quo332 400
Skjerp deg!!371 949
Lauras lepper14636
Scener fra et ekteskap81 065
Terje Vigen24150
Ord over grind18394
Lørdagsgodt6387
Barnehagefestival12968
Det siste fotografiet381 544
Et drømmespill172 316
Brødrene Løvehjerte659 708
Kurator: Happy Hour372 681
Alle fantastiske ting!241 224
A Christmas for Carol213 260
Sum innløste billetter, egne produksjoner44741 550*
Arrangem.:Omvisninger8134
Arrangement5551
Foredrag00
TEATERSALONG FRA ORD TIL HANDLING144
Teatersalong Det siste fotografiet138
Teatersalong Astrid Lindgren139
Det glade teaterlangbord146
Det glade teaterlangbord162
Mat og teaterprat118
Sum arrangementer etc19932
Sum egen scene46642 482
Samproduksjoner:00
Sum samproduksjoner00*
Gjestespill:Askeladden og prinsessen2239
Sum gjestespill, egne scener2239*
Takeaway:Terje Vigen5172
Sum takeaway5172*
Samprod formidlet av samprodusent, bla turneer:
Sum formidlet av samprod00
Sum Norge
Samproduksjoner utland:00
Sum samarbeid utland00
Totalsum alt47342 893
Digitale produksjoner 2020
Scener fra et ekteskap12 117
Den siste forestilling33 356
PÅSKEKRIM BARNE- OG UNGDOMSTEATRET11 892
Sum digitalt57 365
Totalsum inklusiv digitalt47843 371

*Sum innløste billetter 2020 er 43 371.